nettenelislerim
103 Takipçi | 9 Takip
Diğer İçeriklerim (3407)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (103)
16 09 2016

Vergi Dilekçematik

DİLEKÇEMATİK Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi Ceza İndirim Talebi Dilekçesi (Teminat Gösterilmesi Durumunda) Ceza İndirim Talebi Dilekçesi Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi Defter Belge İbraz Dilekçesi Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu Ve Taahhütnamesi - EK 2 Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - EK 4 Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi - EK 3 Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi - EK 1 Erteleme Ve Taksitlendirme Talep Ve Değerlendirme Formu - EK 1 Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Gerçek Kişiler] - EK 2 İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Tüzel Kişiler] - EK 3 İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe (S.M.M. / S.M.M.M.) Muhasebe İşe Başlama - Bırakma Bildirimi Dilekçesi - ÖN YÜZ İşe Başlama - Bırakma Bildirimi Dilekçesi - ARKA YÜZ Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi Kesin Teminat Mektubu Örneği Matbaa İşletmelerince Doldurulacak Bilgi Formu - EK 1 Mahsup Talebi Dilekçesi Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu Bağ-kur Malülen Emeklilik Rehberi ÖKC, Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi Nakit İade Dilekçesi Formu ÖKC, Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi Nakit İadeler İ&ccedi... Devamı